برچسب: اجکام
پسر و دختر بعد از خواستگاری و نامزدی و قبل از عقدازدواج چه نوع ارتباطی می توانند با هم داشته باشند؟
۲۰ دی ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

پسر و دختر بعد از خواستگاری و نامزدی و قبل از عقدازدواج چه نوع ارتباطی می توانند با هم داشته باشند؟

دختری 23 ساله هستم که قرار بود با آقایی ازدواج کنم، اما به دلایلی این قرار به هم خورد، در این مدت ما با هم دارای رابطه بودیم _همدیگر را نوازش می کردیم _ الان هم دوباره خواستگاری ادامه دارد، اما پدرم راضی نیست، در عین حال ما نمی توانیم با هم نباشیم، خیلی به هم نیاز داریم به خصوص آن آقا. با علم به این که ارتباط ما گناه است، اما ترک روابط سخت است. حال تکلیف ما چیست؟