برچسب: احکام نماز
اگر نمازگزار از روی فراموشی، با لباس نجس نماز بخواند، آیا نمازش باطل است؟ آیا خون و دیگر نجاسات در این زمینه، تفاوتی با هم دارند؟
۲۴ دی ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

اگر نمازگزار از روی فراموشی، با لباس نجس نماز بخواند، آیا نمازش باطل است؟ آیا خون و دیگر نجاسات در این زمینه، تفاوتی با هم دارند؟

با سلام؛ اگر بر فرض لباس زیر نجس شده باشد، هر چند بسیار مختصر و بنده از روی فراموشی با همان لباس نماز بخوانم حکمش چیست؟ و آیا در جایی مشاهده کردم که مقدار بسیار اندک نجاست، بخشوده است! آیا این موضوع صحت دارد؟