برچسب: استفاده جنسی
آیا مرد می تواند از همه نقاط مختلف زن در صورت تمایل حتی به زور استفاده جنسی کند؟
۲۰ دی ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

آیا مرد می تواند از همه نقاط مختلف زن در صورت تمایل حتی به زور استفاده جنسی کند؟

در قرآن کریم در سوره مبارکه نساء، زن را تکلیف به تمکین نموده است. در تفسیر المیزان که توسط مرحوم علامه طباطبایی نوشته شده در توضیح این آیه آمده زن موظف به تمکین مطلقه است. 1. تمکین مطلقه چست؟ 2. آیا مرد می تواند بر مبنای همین حکم از همه نقاط مختلف زن در صورت تمایل حتی به زور استفاده جنسی کند؟ 3. حکم زنی که به تمایلات جنسی همسرش جواب نداد یا در حد بسیار ضعیف به طوری که نتوان اسم آن را پاسخگویی گذاشت، چیست؟