برچسب: استمنا
شخص مجردی که به دلیل عدم امکان ازدواج، استمنا کرده، چه باید بکند؟ مجازات آخرتی او چیست؟
۲۰ دی ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

شخص مجردی که به دلیل عدم امکان ازدواج، استمنا کرده، چه باید بکند؟ مجازات آخرتی او چیست؟

شخص مجردی که ازدواج برای او دشوار است و استمنا کرده، چه باید بکند؟آیا می توانید برخی از مجازاتهای آخرتی عامل این کار را ذکر کنید؟آیا می توانید برای چنین شخصی (که مبتلا به استمنا است) دعای مخصوصی پیشنهاد کنید؟آیا ممکن است خداوند این شخص را بعد از این که او به اشتباه خود پی برده ولی به عمل خود ادامه می دهد، ببخشد؟